mefra.se hemsida sid ett av två

Tryck på reserch för vetenskaplig bakgrund till vad som beröres i böckerna

Tryck på mefra.se för hemsida mm

MAILA TILL johanmagnusvonmalmborg@mefra.se för kontakt. Blogg: vonmalm.blogg.se. SE MAIL TILL ECUADORS KONSULAT ANG ASSANGE MM på bloggen under Consulate of Ecuador in London Publicerad 2015-07-13 09:02:38 i Allmänt, Consulate of Ecuador in London, President Obama, Julian Assange Comments on this blog regarding letter published July 12 2015 in this blog johanmagnusvonmalmborg Sun, 12 Jul 2015 10:49 EDT. Meddelandet fick sändas orättat då det avbrutits flera gånger och ett jaktplan dök mot min bostad exakt vid den tidpunkt som anges i brevet varför jag ombett Svensk militär att se vem som störde.

Tryck nedan för facit där allt förklaras.Mord männsikorov och tvångslagar skulle dölja stöld och maktmissbruk. Läs om hur Du kan rösta för att få ett rättvist samhälle. Vi är på väg mot en totalitärt samhälle. Centerpartiet är enda parti som slår vakt om den enskildes rätt att utvecklas optimalt efter sin förmåga. Rösta på mig (C) i valet 2018.

 

 

HEMSIDA https://www.mefra.se

 

från monter A02:58 på BOKMÄSSAN Göteborg 2013

 

 

SE DEN NYA BAKSIDESTEXTEN NEDAN SOM PRESENTERATS PÅ BOKMÄSSAN. JAG UPPMANAR ANDRA SOM FÖRFÖLJTS AV SAMMA RESTNAZISTGRUPP SOM JAG ATT TRYCKA PÅ JK SÅ ATT STATEN BETALAR FÖR SIG. I MITT FALL FÖR FÖRVÄRVET AV MIN FASTIGHET I GÖTEBORG FÖR ETT ÅR SEDAN. JAG HAR OCKSÅ INSÄNT ÖVERKLAGAN TILL ARBETSDOMSTOLEN OCH BEGÄRT ATT MAN TAGER IN FÖRHANDSBESKED FRÅN EU-RÄTTEN OM HUR MAN SKALL AVGÖRA MITT KRAV PÅ ATT SKÅNEREGIONEN DÄR JAG ÄR ANSTÄLLD OCH SOM SOM ETT LED I TRAKASSERIERNA FÖR ATT SVENSKA STATEN OCH SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH LÄKARFÖRBUNDETS LEDNING VILLE HJÄLPA DEN GRUPP JAG AVSLÖJADE NÄR DE PUBLICERADE MIN FORSKNINGSUPPTÄCKT BEGÄRT ATT EU UTTALAR SIG OM MITT KRAV PÅ ATT ERHÅLLA DEN AVTALADE LÖNEN MAN VÄGRAT UTBETALA SEDAN MAN I STRID MED AVTALET UPPHÖRDE FÖR ÖVER FEM ÅR SEDAN DÅ LANDSTINGET RÄKNADE MED ATT KUNNA SYSSLA MED SINA FÖRFÖLJELSER FÖR ATT LÄKARFÖRBUNDET INGICK I DEN KRIMINELLA KRETSEN OCH I SKÅNE FANNS DESS KOMMANDE ORDFÖRANDE SOM INTE GJORDE ETT SKVATT OCH SÅLEDES FORTSATT MED SAMMA KRIMINELLA VÄGRAN ATT HJÄLPA EN MEDLEM SOM ÄR UTSATT FÖR TRAKASSERIER SOM DEN TIDIGARE LEDNINGEN VISAT. DET VISADE SIG ATT DET FANNS KOPPLINGAR TILL RESTNAZISTERNA ÄVEN DÄR. DETTA ÄR VAD ROMER SOM INGÅR I REGISTER MÅSTE RÄKNA MED SOM DEL I EN VARDAG DÄR STADSMAKTERNA SIGNALERAT ATT DE ÖVERTAGIT ELLER KANSKE SNARARE FORTSATT DE RASISTISKA MÖNSTER SOM VAR PÅ GÅNG NÄR HITLER FÖRLORADE KRIGET. DET ÄR INTE TAL OM ATT LEDNINGEN FÖR SKÅNEPOLISEN OCH ANDRA SOM BEDRIVER BROTT MOT EU-TRAKTATET tilläggsprotokoll 12 som tillkom i Rom och ratificerades 2005 om förbud mot diskriminering bara skall avgå. DE ANSVARIGA MÅSTE STÄLLAS INFÖR RÄTTA. DET GÄLLER FÖRSTÅS ÄVEN DE SOM ÄR ANSVARIGA FÖR PERSONFÖRFÖLJELSEN MOT MIG. JAG KAN TILLÄGGA ATT JAG I MIN ÖVERKLAGAN TILL ARBETSDOMSTOLEN INFOGAT BEVIS FÖR ATT NÄR JAG I RÄTTEN BEVISAT ATT MAN TVÅNGSINTAGIT MIG MED FALSKA HANDLINGAR GICK SOCIALSTYRELSEN IN OCH LÅTSADE ATT DET VAR NORMALT ATT VÅRDINTYG SAKNADES OCH ATT MAN FÖRSÖKTE GE DÖDLIGA DOSER OCH LÄGGA DEN PÅ SÅ VIS OMHÄNDERTAGNE I BÄLTE SEDAN MAN FRIHETSBERÖVAT VEDERBÖRANDE SOM VAR JAG OCH SOM HADE HAFT GLÄDJEN ATT SOM FÖRST I VÄRLDEN UPPTÄCKA EN NY PRINCIP FÖR BEHANDLING AV HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR SOM STALS. SOCIALSTYRELSEN FÖRSÖKTE ÖVERKOMMA ATT JAG MED RÄTTSUTSLAG BEVISAT ATT DET SAKNATS VÅRDINTYG OCH SAKNADES SJUKDOM MEDAN MAN HELT OCH ENBART FÖRSÖKTE MOTIVERA SITT ANGREPP MED FÖRTAL SOM SAKNADE VERKLIGHETSGRUND.

 

DETTA ÄR DEN VERKLIGHET SOM EN GRUPP MED URSPRUNG I SVENSK NAZI-IDEOLOGI LIGGER BAKOM. DETTA HAR JAG VARIT UTSATT FÖR I TRETTIO ÅR. NU GÄLLER DET ATT SE TILL ATT JK BEVAKAR ATT STADSMAKTERNA SKÄRPER SIG OCH FÖR MIN DEL BETALAR MIG FÖR DET HUS STATEN KÖPTE AV MIG FÖR ETT ÅR SEDAN OCH VÄGRAT BETALA FÖR.

 

JOHAN MAGNUS VON MALMBORG, FÖRFATTARE AV "THE NOBEL PRICE KILLING GROUP", EN BOK I TVÅ DELAR OM DEN I DAG AKTIVA GRUPP SOM UTVECKLATS UR NAZI-KRETSAR OCH LEVER BRA PÅ ANGREPP I GEMENSKAP MED HJÄLP AV STÖRDA MÄNNISKOR MED VANFÖRESTÄLLNINGAR SOM ODLAS AV DEN KRIMINELLA KÄRNGRUPPEN SOM ÅTERFINNS I LEDANDE KRETSAR INOM SVENSKA MYNDIGHETER FÖR ATT MEDVERKA I PERSONFÖRFÖLJELSER AV OBEKVÄMA.

JOHAN MAGNUS VON MALMBORG, MED DR; TIDIGARE ÖVERLÄKARE OCH SPECIALIST I HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR OCH INTERNMEDICIN OCH ALLMÄNMEDICIN I SVERIGE OCH NORGE.

 

FÖLJ HEMSIDAN

www.mefra.se

 

MEFRA PRESENT YOUTUBEVIDEO WITH THE AUTHOR AND WAYLON JENNINGS AND THE BOOK IN TWO PARTS

THE NOBEL PRICE KILLING GROUP

 

ORDER DIRECT FROM johanmagnusvonmalmborg@mefra.se

The book is in two parts. To day in Swedish. Price 300 SEK each part.

 

 

 

FÖR ATT STOPPA MUSIKEN GÅ TILL YouTube-Videon nedan. Den illustrerar den teknik varmed rest-nazistgruppen gick till angrepp mot författaren. Bakgrunden var att den kände rättspsykiatern Sten Levander hade tagit på sig att hjälpa den professor som lade sig till med upptäckten på sjuttiotalet och som framgår av baksidestexten på den röda boken behövde hjälp att hindra författarens Johan Magnus (i bild ovan) forskning i USA tio år senare. Läs gärna publikationen av Patch Olivecrona Gotto och Eisenberg från 1978 och notera fotnoten om att man publicerat som annons varav följer att ingen behövt granska metodbeskrivningen och tänk på att ingen ännu kunnat göra om experimentet som ett par månader efter att Johan Magnus beskrivit sin matematiska modell påstods bevisa samma fynd som han låtit Olivecrona taga del av i sin ansökan om forskningsbidrag. Namnet rest-nazistgruppen åsyftar att Levander och professorn som lade sig till med arbetet och publicerade detta 1978, så som man inser om man läser publikationen, båda tillhörde en krets som var bekanta med Johan Magnus (min) moder som varit grevinna på Rockelstad och ehuru kraftigt antinazistisk ändå nyttjingsbar då gruppen insåg att om man desinformerade vid Oklahoma Medical Research Foundation när Johan Magnus forskade där skulle vissa personer kunna skulle nappa på ett upplägg där Walyn Jennings vände sig till psyksjuka med en bisarr text i ett program där man subliminalt lagt in Johan Magnus (min röst såsom närmare utretts nedan) samtidigt som man kunde lägga ut texten kring upptäckten av assimilation av tunga lipoproteiner, som hade annekterats och publicerats av professor T Olivecrona. Levander som senare försökte fejka att Johan Magnus, som han aldrig träffat, hade varit involverad i ett rättspsykiatriskt mål genom att utnyttja uppgifter från Johan Magnus forskning i USA då Jennings spred sin propagandaprodukt hade inte bara sådana uppgifter att han kunde låtsas initierad från de olika möten då han regelbundet besökt Johan Magnus moder utan också från den svenska gruppen i USA som stod Olivecrona nära och då var okända för Johan Magnus men som visat sig ytterst aktiva såsom närmare utreds i böckerna men, skall man tillägga - när man på internet i Oklahoma City på åttiotalet presenterade den nuvarande prefekten vid neurokirurgen i Stockholm Bengt Linderoth, som efterträdde Meyerson som i sin tur var gift med Anita Werner som var chef vid Läkarnas ansvarsnämnd och därmed kunde baxa igenom falska anmälningar och senare helt sonika tog bort Johan Magnus protest och dementi när Levander senare utan att över huvud ha med honom att göra hade arrangerat ett förtal i en skrivelse till Werner, där han låtsade sig ha uppgiften att Johan Magnus skulle anse att den stöld av Johan Magnus upptäckt som Johan Magnus aldrig brytt sig om och som hade skett på sjuttiotalet således istället skulle ha skett i USA tio år senare under Johan Magnus forskning där och som Levander skrev vid en judisk miljö. Genom att trycka på att Johan Magnus kallat sin artikel om hur alfaproteiner kunde aktiveras i sin funktion mot åderförkalkning genom en assimilering av små partiklar till större för alfaassimilationshypotesen och kombinera det med desinformation om moderns grevinnetid vid Rockelstad, varifrån Göring hämtade sin hustru, utan att berätta om den kraftiga antinazistiska inställningen i Johan Magnus familj, kunde Levander som alltså fick hjälp av Werner med att sprida sitt förtal uppenbarligen använda sina talanger till att förmå Jennings att svälja betet och tro att alfaassimilationshypotesen var ett spel med de vanföreställningar som Levander var så skicklig på att inducera när han slitit sig från sina patienter och istället sysslade med att meritera sig i ett sammanhang där han inte riktigt hörde hemma. Levander hade nämligen gjort karriär på att uppväcka Kretchmers kroppstypsteorier och blivit professor på vad som kan kallas gammalt nazigods och i princip är den teoretiska bakgrunden till att Skånepoliser arrangerat förtal av romer genom att låtsas att de tillhör den kriminella typen om man skall se på detta med Levanders approach avsedd att tillförsäkra honom hjälp i sin karriär. Björn Linderoth hade på internet i Oklahoma City på åttiotalet presenterats som både professor i USA på Karolinska Institutets hemsida som han inte var där och inte heller i Sverige som han ännu inte var men blev sedermera och som musiker som Levander varit och som journalist på internetsiter i Oklhoma i USA vilket båda var falska uppgifter och därmed torde det vara öppet för spekulation om hur man kunde förmå Jennings att sprida en produkt som andas Levanderförtal. Levander försökte alltså med hjälp av Werner, som skulle garantera Levander anonymitet, beskylla Johan Magnus världar i USA för att ha svarat för den stöld som förekom i Sverige tio år tidigare och som Levander ville världen istället skulle tro hade företagits av en judiskt orienterad ledning vid Johan Magnus forskningsinstitution i USA men misslyckades och därmed kom angreppen mot Johan Magnus i Sverige, som kulminerade på nittiotalet då Levander såg sig nödsakad att själv blanda sig in för att rädda situationen sedan det blev allt tydligare att man genom att hindra Johan Magnus taga upp forskningen kring sin gamla upptäckt i USA sannolikt vållat hundratals miljoner människor ett onödigt liv med sjukdomar som Johan Magnus hade ett recept för att utveckla bot mot, när Levanders psykopatiska hållning drev psyksjuka att avbryta hans forskning så som närmare beskrivits i böckerna. De gamla nazikretsarna hade alltså gjort det igen och denna gång i Sverige och lyckats med hjälp av en betald psykiater som gick i Joseph Goebbels fotspår och har som affärsidé att orda om sin tjänst som rättspsykiater och samtidigt fejka att han har haft kontakt med människor han vill skada i sin rättspsykiatriska verksamhet som är svår att belysa då man gömmer sig bakom påståenden om sekretess. Det var förstås inte så svårt att få individer med inducerade vanföreställningar att gå till angrepp om de har en sådan beredskap till personförföljelser som nazisterna insåg de kunde aktivera för sina massmord där ett särskilt utmärkande drag var rutinen att med juridiska spetsfundigheter, som utvecklades för att låtsas att judeförföljelserna hade lagens stöd, avvisa krav på insyn och behandling och iakttagande av människors lika behandling och lagens bokstav i rätterna. Det hade sagts på internet att Linderoth var såväl journalist som gitarrspelare men det är därmed upplagt för tvivel på Bengt Linderoths talanger på gitarr och därmed kommer Björlingsällskapet för läkare, som Levander tillhör, in i bilden och därmed en psykiater Björling som lett en klinik vid sjukhuset NÄL som angrep Johan Magnus med falska handlingar när han kom tillbaka till Sverige från USA. Uppenbarligen hade Levander just de färdigheter som kunde aktivera Jennings men det torde inte Bengt Linderoth ha kunnat göra även om man spred att han var guitarrspelande musiker. Kanske en hopblandning med avsikt. Vad som var tänkt att genom att förmå psyksjuka att tro att alfaassimilationshypotesen ingick i ett mönster, som berörde deras vanföreställningar om judar, mana till angrepp mot Johan Magnus genom Jennings arrangemang med förtal av Johan Magnus genom att man i programmet beskrivit en osympatisk person och sedan lagt in Johan Magnus röst subliminalt och med hänvändelser till Johan Magnus upptäckt som stulits tio år tidigare men som man så som vi fått veta av Levanders skrivelser via Anita Werner presenterade utan att man överhuvud berättade att anledningen till att upptäckten publicerats tio år tidigare av Olivecrona och medarbetare var att den då stals och anledningen till att man velat låtsas att Johan Magnus ville beskylla sina världar för att ha stulit den så som Levander påstod var att man då kunde påräkna att man skulle tro att alfaassimilationen åsyftade deras judiska bakgrund och därmed skulle ingen tänka på att Levander och hans grupp länge levt i rädsla för att stölden som Johan Magnus aldrig brytt sig om skulle bli uppenbar i den forskarvärld som inte skulle vara benägen att se mellan fingrarna om de insåg vad som skett och särskilt om de insåg vidden av skada mot allmänheten som de långfingrade forskarna åsamkat genom att hindra Johan Magnus slutföra forskningen kring sin gamla upptäckt. Levandes många besök hos Johan Magnus moder tjänade uppenbarligen till att försöka utnyttja hennes bakgrund som grevinna för att försöka utnyttja att förtalsarrangemangen hade en egen livlina i vetskapen om att han bara behövde antyda lite svagt att hon hade sin bakgrund vid Rockelstad för att den psyksjuka grupp som han vände sig till skulle känna sig övertygade när Svenska myndigheter företrädda av generaldirektör Anita Werner vägrade Johan Magnus bemöta Levanders bisarra påhopp på honom och hans som Levander skrev judiska världar. Levanders samspel med Werner kom ut sedan man misslyckades kapitalt i USA i det Johan Magnus överlevde angreppen och vare sig han eller hans världar kunde beröras av angreppen då deras integritet var sådan att de stod över dem. Istället för att tysta ned en forskningsstöld med de allt grövre verktyg för personförföljelse som utvecklats av den grupp restnazister i Sverige som utvecklats ur den lilla kärna som hade tänkt sig taga över makten i ett av Hitler styrt Sverige och använde sig av lobotomier på falska vårdintyg av den typ som Johan Magnus avslöjat att Werner och Levander och Björling och andra, skyddade av svenska jurister med dåvarande JK Lambertz som garant för att tysta obekväma, sysslade med, kom hela denna grupp som i all väsentlighet bestod av personer med beredskap att förfölja andra att exponeras. Denna grupp, som vi nu kan konstatera hade en teoribildning som utgick från föreläsningar om judar varmed vissa nazister ville locka medlöpare i ett framtida Hitleristiskt Sverige, har sedan kunnat använda sina system av förtal till att dirigera psyksjuka till angrepp medan vissa kunnat skapa sig maktpositioner och då skyddats av en liten grupp jurister i högsta ledningen såsom JK Lambertz så tydligt demonstrerat i våra dagar när han låtsat sig inte förstå att juridiska spetsfundigheter inte i längden duger för att tysta ned att man förstört livet för stackars Bergvall genom att hitta på att han ansvarat för mord som man inte velat utreda och så tydligt demonstrerat när Lambertz vägrade låta Johan Magnus erhålla skadestånd trots att han i rätten alltså bevisat hur han genomskådat psykopatgruppen, som med falska handlingar gått till angrepp mot honom efter hemkomsten från USA så som berättas om i den blå boken när man försökte beskylla honom för sinnessjukdom och använde falska handlingar och urkundsförfalskning och förtal med hjälp av människor med vanföreställningar. Lambertz var förstås inte ensam och när Johan Magnus avslöjat hur man arrangerat med psyksjuka eller kriminella individer inom kronofogdemyndigheten som skulle överträda sitt regelverk i skydd av jurister med beredskap att deltaga i angrepp i olika rätter som ytterst replierade på den lilla högsta klicken kring Lambertz, har det visat sig att hans efterträdare Anna Skarshed, som är nuvarande JK och delar av Högsta Domstolen dit JK Lambertz flyttades och utnämndes till råd på olika sätt, hade tänkt att med juridiska spetsfundigheter överkomma att Johan Magnus utrett och bevisat den omfattande propagandaverksamheten efter tyskt mönster som så många som placerat sig i svenska myndigheter visat sig deltaga i. Det gällde också kronofogden som skulle beröva Johan Magnus hans förmögenhet genom en kupp, men skötte sitt uppenbart kriminella uppsåt så illa att kronofogdemyndigheten istället kom att medverka i försäljning så att Johan Magnus fick ut det högsta priset han hade gått ut med men i en affär där kronofogden, som därvid köpt egendomen till Staten sedan kursade ut den till den bulvan, som var tänkt att övertaga den utan att betala mer än en tiondedel av det pris det nu stannade vid. Försöket att skadad Johan Magnus resulterade alltså i att man genom vissa juridiska omständigheter köpte till Johan Magnus pris till Staten och nu försöker JK Skarshed överkomma detta genom att helt sonika vägra betala ut köpesumman. Det kanske gick innan turerna kring hur Lambertz nekade en falskt mordömd upprättelse och turerna kring hur nazisternas hållning till romer dammats av blev kända men i dag är det inte längre möjligt att repliera på att andra inom nazigruppen ställer upp på personförföljesler av de som kan avslöja dem men tiden är nu inne för en förändring och därmed lagföring av de som försökt göra sig karriär på nazistiska grepp eller vad man nu skall kalla att styra upp psyksjuka till angrepp mot de som står i vägen för den lilla klicken som etablerat sig i spetsen för våra samhällsorgan med hjälp av en liten grupp rättspsykiatriker som specialiserat sig på masspåverkan för att få hjälp av psyksjuka med beredskap till kriminalitet. Det är klart att den ledande gruppen har varit synnerligen angelägen om att hindra Johan Magnus erhålla betalning och allt som avslöjats av olika arrangemang har återkommit i allt mer desperata försök att låtas att man hade rätt hålla på sina juridiska spetsfundigheter av nazistkaraktär. Dessa personer har långt ifrån någon politisk hemvist i Svensk rättvisa men så länge de kan serva mindre nogräknade med att få hjälp att göra sig av med obekväma kommer de att få tillräckligt stöd från sådana politiker och jurister och journalister och andra för att kunna verka bland de tjänstemän som sitter i spetsen för vårt samhälle. Det Johan Magnus båda böcker handlar om är ett antal sådana och hur man skall kunna identifiera dem bland andra som bär upp vårt samhälle. De här specialisterna på propaganda står inte Goebbels efter. Det är klart att skall vi inte få ett samhälle i Goebbels anda och kanske en öppen nazism eller öppet bruk av nazistiska tekniker för att skada omgivningen där hänsynslöshet dominerat måste vi alla hjälpa till att ställa dem till ansvar. Jag, Johan Magnus har nedan återgivit en inspelning av Jennings. För att den intresserade lättare skall kunna finna passagen där jag förekommer med några subliminalt inlagda ord presenterar jag här först en inspelning av öronklinikens laboratorium vid Stockholms Universitet som tog fram just den passagen. Det gick på den tiden att höra men inte att objektivisera då den mänskliga rösten är sådan att Jennings genom att lägga in den subliminala delen i ett skratt kunde hindra en tillräckligt tydlig identifiering. Tekniken har gått framåt och jag efterlyser dels personer som är tillräckligt skärpta för att kunna identifiera passagen och dels tekniska lösningar som objektivt påvisar det.

 

AKTUELLT I DAGARNA ÄR ATT PENGAR FÖRSVUNNIT FRÅN SKÅNEREGIONEN TILL OKÄND MOTTAGARE I TUNISIEN. MÅNGA KAN JU HA SYSSLAT MED BEDRÄGERIER VID SKÅNEREGIONEN MEN EFTERSOM VI VET ATT ANGREPPEN MOT MIG, JOHAN MAGNUS, DÄR MAN STULIT MOTSVARANDE BELOPP GENOM SAMVERKAN MED RESTNAZISTER INOM LEDNINGEN DÄR BLAND ANNAT DEN TIDIGARE FÖR FÖRSKINGRING AV SKATTEMEDEL ELLER LIKNANDE FRÅN LÄKARFÖRBUNDET DÄRFÖR AVSKEDADE PARHÄSTEN TILL DÅVARANDE ORDFÖRANDEN BENNY STÅHLBERG RESPEKTIVE BÅGENHOLM VAR ANSVARIG NÄR SKÅNEREGIONEN SLUTADE BETALA LÖN I STRID MED AVTALET OCH TROTS RÄTTSUTSLAG SOM UTVISAR ATT AVTALET GER MIG RÄTT TILL LÖN VÄGRAT BETALA MIG LÖN SEDAN ÖVER FEM ÅR TILLBAKA. JAG SKICKAR EN KOPIA AV ADRESSEN TILL DENNA MIN HEMSIDA TILL DEN NYA SJUKVÅRDSLEDNINGEN GENOM REGIONDIREKTÖREN JONAS RASTAD OCH BER ATT HAN SER TILL ATT MIN INNESTÅENDE LÖN OMEDELBART BETALAS UT SÅ HAN SLIPPER BLI DELAKTIG NÄR SAKEN TAGES UPP I MEDIA. Mail till Jonas.Rastad@skane.se

 

SEDAN DENNA HEMSIDA ARRANGERADES FÖR ATT PROMOTA MINA BÖCKER OCH LÄMNA BAKGRUND TILL DE UPPGIFTER SOM BÖCKERNA SOM ÄR HELT SANNINSENLIGA GRUNDAS PÅ bland annat genom att presentera den inspelning av Jennings som analyseras i förta boken HAR MAN VISAT EN TENDENS ATT BELASTA SKOLAN LUNDSBERG MED DESS ELEVER FÖR ATT FÖRSÖKA SKADA DEN NÄR MAN BORDE HA UNDERLÄTTAT LÖSNINGAR OCH ISTÄLLET VERKAT FÖR ATT SKOLANS MOTTO EN SUND SKÄL I EN SUND KROPP GENOMSYRAR VÅRT SAMHÄLLE ÄVEN OM DET SÄKERT FINNS DE SOM ÄR RÄDDA FÖR INSYN OCH RAKA BESKED OCH UTREDNINGAR SOM DE JAG TVINGATS GÖRA FÖR ATT AVSLÖJA MÄNNISKOR SOM HAR EN BEREDSKAP ATT FÖRFÖLJA ANDRA. Sjukvård skall inte användas för att bli maktbas för oseriösa.

MAILAS TILL MIG. Rösta på mig Johan Magnus von Malmborg (C).

johanmagnusvonmalmborg@mefra.se

 

 

 

 

 

 

PRESS PLAY TO WATCH THE VIDEO WITH THE COUNTRY AND WESTERN SINGER

WAYLON JENNINGS PROMOTING THE BOOK

please see & listen to the video for further information. The author is heard about 22 minutes from

start. Listen to YouTube adressed

"Waylon Jennings and Johan Magnus promoting the Nobel Price Kill 012" or "NEW WJ and JM 001"?

So far only a few persons have been able to find the passage. Could You? Mail us and tell

 

A swedish professor, Sten Levander seem to have been visiting Jennings not only to play guitar but also to plan the program when he and the sucessor of professor Meyreson at Karolinska visited Oklahoma City and Dallas where Jennings made his contriburtion to the Dallas Concert Hall opening and the Concert hall as well as their travel seem to have been financed by the Meyerson foundation in USA by grants from the US foundation by the relative of professor Meyerson. The US Meyerson foundation is a true mecenat institution and grants were given to relatives and to musicians. There are noumeros indications for the participation by Levander in the attempts to stop my research with my findings from ten years previously when they however were published by a professor who recieved the manuscripts when I asked for research grants in Sweden. It appeared Levander had been in contact with the group in Karolinska in his previous position as psychology specialist and it appeared that Levander and his coworkers as professors in psychiatric disorders hade used unvolontary inhospitalisation by documents with false reports pretending the victims were insane when they actually had been robbed or may be where thought to reveal the group which seem to have started their actions after the war when persons sent to psychiatric ward were treated with lobotomy to eliminate the risk of reports on the persons who were ready to take over in a Nazistic Sweden. The lobotomy and unvolontary treatment as insane on false documents made it easy to silence those and the group grow stronger and took place in especially the Swedish health authorities. Lobotomy was declared to be unlowful by the Gonverment but a new professor at Karolinska, Björn Meyerson and his whife Anita Werner ...TO BE CONTINUED IN THE PAPER BELOW