www.mefra.se Att göra en Sture Bergvall

Tryck på reserch för vetenskaplig bakgrund till vad som beröres i böckerna

Tryck på mefra.se för hemsida mm

MAILA TILL johanmagnusvonmalmborg@mefra.se för kontakt OM HEMSIDAN EJ LÄSES IN PRÖVA FIREFOX!!

 

BILD MED FÖRFATTAREN TILL BÖCKERNA PÅ SVENSKA SOM UTGÖR DEL ETT OCH TVÅ AV THE NOBEL PRICE KILLING GROUP från monter A02:58 på BOKMÄSSAN Göteborg 2013.

Fortsättn på fliken mefra.se hemsida

 

 

 

ATT GÖRA EN STURE BERGVALL

 

 

 

TRYCK PÅ FLIKEN LUNDSBERGSPARTIET FÖR NÄRMARE FÖRKLARING TILL BAKSIDESTEXTEN PÅ DEN BLÅ BOKEN OCH VAD SOM SÄGS ANGÅENDE ATT GÖRA EN STURE BERGVALL OCH HUR MAN ARRANGERAT UTSTUDERADE SÄTT ATT FÖRSÖKA UTSÄTTA ANINGSLÖSA PERSONER FÖR SUBVERSIV PÅVERKAN SÅSOM BERGVALL NÄR HAN ANVÄNDES FÖR ATT MOTIVERA DE UTEBLIVNA MORDUTREDNINGAR SOM FÖLJDE AV ARRANGEMANGET OCH HUR DEN BAKOMLIGGANDE GRUPPEN MED PSYKOLOGER I DAG HAR ÅTERKLANG I EN ÖPPET RASISTISK RÄTTSPSYKIATER OCH DENNES VAPENDRAGARE GENERALDIREKTÖREN.

 

TRYCK PÅ FLIKEN RESEARCH FÖR EN NÄRMARE GENOMGÅNG AV DEN FORSKNING MM SOM FRAMGÅR AV BÖCKERNAS BAKSIDESTEXT.

 

TRYCK PÅ FLIKEN HEMSIDA DEL ETT FÖR PRESENTATION AV DEN METOD MED SUBVERSIV PÅVERKAN GENOM SUBLIMINALA ARRANGEMANG SOM UTVISAR HUR MAN FÖRSÖKT PÅVERKA MÄNNISKOR ATT FÖRKNIPPA JENNINGS UPPVIGLINGSPRODUKT MED FÖRFATTTAREN GENOM ATT LÄGGA IN HANS RÖST SUBLIMINALT. NOTERA ATT DEN SOM MED ETT RASISTISKT ARRANGEMANG TILLSAMMANS MED GENERALDIREKTÖR WERNER TAGIT PÅ SIG ANSVARET - STEN LEVANDER- OCKSÅ HADE EN PLATS I GRUPPEN KRING STURE BERGVALL NÄR MAN VALDE ATT ANVÄNDA HONOM OCH NOTERA DEN KOPPLING SOM FINNS TILL MORDET PÅ ANNA LIND GENOM ATT DEN JOURNALIST SOM FÖRDE LIND TILL PLATSEN ÄR SÅ NÄRA BEKANT TILL FÖRFATTARENS FÖRRA HUSTRUS FAMILJ.

 

DETTA GENOM VAD SOM KAN HA VARIT EN AVSIKTLIG KONTAKT UPPMUNTRAD AV LEVANDER MED FÖRRA HUSTRUNS SYSTER INFÖR ANGREPPET I USA ATT ANGREPPET I USA SOM STÖTTADES VIA DESSA KONTAKTER DÄR FÖRRA HUSTRUN OCH EN AV HENNES FÖRÄLDRAR DELTOG KAN KNYTAS TILL DEN SUBLIMINALA METODEN I HÄNDERNA PÅ NÅGON I GRUPPEN KRING LEVANDER.

 

METODERNA KOM UPPENBARLIGEN SENARE TILL ANVÄNDNING VID MORDET PÅ ANNA LIND SÅVITT FRAMGÅR AV FÖLJANDE.

ANNA LINDS REDAN BETINGADE MÖRDARE TORDE HA AKTIVERATS NÄR HAN MÖTTE LIND OCH JOURNALISETEN I TRAPPAN PÅ NK PÅ VÄG TILL DEN TID FÖR KLIPPNING SOM KAN HA VARIT BEKANT AV GRUPPEN SOM PLANERADE MÖTET DÄR DE SÅ KALLADE IMPERATIVA RÖSTERNA TILLHANDAHÖLLS VID MÖTET MED LIND OCH JOURNALISTEN I TRAPPAN. VI HAR FÅTT VETA ATT JOURNALISTEN FÖRDE LIND TILL PLATSEN JUST DÅ.

 

ATT GÖRA EN STURE BERGVALL GENOM TVÅNGSINTAGNING PÅ FALSKA GRUNDER OCH TRAKASSERIER ÄR UPPENBARLIGEN I GRUNDEN ETT AGERANDE SOM HAR RÖTTER I NAZISTISK TEKNIK DÄR SPETSFUNDIGHETER I RÄTTERNA VISATS I ANGREPPEN MOT FÖRFATTAREN BLAND ANNAT AV WERNER NÄR HON VILLE HJÄLPA LEVANDER MED SITT FÖRTAL GENOM ATT HON VÄGRADE FÖRA IN DEMENTIN AV DE FALSKA RASISTISKA FÖRTALSUPPGIFTERNA I PROTOKOLLEN FÖR ATT DE SKULLE KUNNA ANVÄNDAS FÖR ATT SIMULERA MÄNNISKOR MED PSYKOTISKA STÖRNINGAR MED RASISTISK KANTRING TILL ANGEPPEN.